3. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Definiranje pojma »generacija«

Avtor:
Naslov Definiranje pojma »generacija«
Primernost Osnovna šola, tretja triada
Tema / vsebina Generacije in kulture – Učitelj pri učencih proizvede doživljanje razlik med generacijami in premislek o teh razlikah. Pri slednjem si pomaga z iskanjem najboljše možne definicije (opredelitve) pojma »generacija«. Med razpravo z učenci v primernih trenutkih uvaja druge ključne pojme oziroma učbeniško vsebino. Ves čas poskuša problematizirati posamezne odgovore in samoumevna prepričanja učencev.
Cilji Spoznavanje pojava in pestrosti generacij; spoznavajo generacijo kot biološki in zgodovinsko-kulturni pojav
Pojmi Tipi generacij, »mi« zavest, »mi« in »oni«; starši in otroci, starejši – mlajši; družbene vloge generacij
Možne medpredmetne povezave Zgodovina, slovenščina, filozofija za otroke, likovni pouk
POVEZAVA Definiranje pojma »generacija« (PDF)