3. 4. 2013 Filozofija, Vaje

Edward Craig: Filozofija – zelo kratek uvod

Avtor:
Naslov Edward Craig: Filozofija – zelo kratek uvod
Primernost Srednja šola (3. in 4. letnik)
Tema / vsebina Kaj moram storiti? Kako ravnati v danem primeru? Integriteta, dobro dejanje, upoštevanje okoliščin in posledic dejanja.
Cilji Učenci razmislijo o danih vprašanjih, premislijo razloge Sokratove odločitve in možne ugovore, ki bi to odločitev lahko postavili pod vprašaj. Upoštevajo zgodovinski kontekst odločitve, znajo uporabiti ustrezne pojme in jih med seboj povezati. Primerjajo Sokratovo ravnanje s svojimi odločitvami, če je to mogoče…
Pojmi Sokrat, vest, načelnost, integriteta, celovitost, posledice, dobro ravnanje, zakoni, družbena pogodba…
Možne medpredmetne povezave Slovenščina, filozofija, zgodovina
POVEZAVA http://www.zofijini.net/modrost_Craig