3. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Premagovanje ego- in sociocentrizma

Avtor:
Naslov Premagovanje ego- in sociocentrizma
Primernost Osnovna šola, tretja triada
Tema / vsebina Življenje v skupnosti – Uvodna vaja je pomembna. Pričakovati je, da bo tisto, kar bodo učenci napisali o tem, kar verjamejo, resnično oziroma pravilno. To bo kasneje služilo za primerjavo z rezultati dela pri nadaljevanju enote. Nato učitelj na osnovi odlomka (iz mladinske literature, časopisnega članka, filma ipd.) razvije razpravo, v kateri bodo učenci začutili, da ljudje pogosto razmišljamo egocentrično in se ne menimo za druge. Smisel te razprave je priti do premise: Kar počnemo je prav, ker tako verjamemo! Ko se dokopljemo do te premise, sledi njena analiza in ocena! Pri tem naj učitelj vodi razgovor tako, da bo postalo jasno, da je ta premisa napačna in še več, da je nezaželena – celo, da je neumna. To je pomembno zlasti zaradi primerjave uvodnih odgovorov z rezultati razprave na koncu.
Cilji Prepoznavajo, kako se v odnosih z drugimi člani skupnosti razvija človekova individualnost. Spoštovanje kritike drugih. Videnje te kritike kot nekaj dobrodošlega.
Pojmi Družbene vezi, odgovornost, konflikti, socializacija, solidarnost, posameznikova zavest, sodelovanje, strpnost…
Možne medpredmetne povezave Slovenščina, filozofija za otroke.
POVEZAVA Premagovanje ego- in sociocentrizma (PDF)