23. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Debata o pravicah kultur

Avtor:
Naslov Debata o pravicah kultur
Primernost Osnovna šola (8. razred)
Tema / vsebina Generacije in kulture – Učitelj najprej učence pripravi na debato o temi, ki se nanaša na nasprotje med pravicama dveh kultur do izbire lastne prihodnosti (ter ohranjanjem kulturnega izročila in ohranjanjem same kulture). Učencem razdeli Delovni list: Inuiti  in uporaba DDT-ja – resnična zgodba. Ko imajo učenci delovne liste, jih razdeli v pare ali skupine s tremi člani. Nato jim predstavi tezo, o kateri bodo razpravljali. Vsak par ali skupina predstavlja debatersko ekipo, ki se mora pripraviti za debato pred razredom. Pri tem mora vsaka skupina v 20 minutah najti čim boljši razlog (ali razloge) za uporabo DDT-ja ali njegovo prepoved. Po debati sledi razprava s celotnim razredom, kjer razred nastopa kot porota ali razsodišče, ki mora utemeljeno presoditi, katera debatna ekipa je bila boljša.
Cilji Spoznajo pomen kulture in medkulturnega dialoga; nujnost spoštovanja drugačnih kultur
Pojmi Univerzalna kultura, kulturni pluralizem, nacionalna kultura, prevladovanje kulture prvega sveta nad kulturami drugega in tretjega sveta, medkulturni dialog.
Možne medpredmetne povezave Slovenščina, zgodovina, filozofija za otroke, geografija
POVEZAVA Debata o pravicah kultur (PDF)