23. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Demokracija – kaj je to? (2)

Avtor:
Naslov Demokracija – kaj je to? (2)
Primernost Osnovna šola, tretja triada
Tema / vsebina Urejanje skupnih zadev – Učenci si ogledajo film Gospodar muh in preberejo ustrezni odlomek iz istoimenske knjige Williama Goldinga. Učitelj s pomočjo branja odlomka razvije pogovor z učenci, vanj vplete ključne pojme in vsebino poveže z vsakdanjimi izkušnjami učencev. Kolikor je to mogoče poskuša problematizirati posamezne odgovore in samoumevna prepričanja učencev. Ideja tega modela je nadaljevanje prvega oziroma iskanje skupnih značilnosti demokratičnega urejanja skupnih zadev. Predmet premisleka v tem modelu so pravila demokratičnega odločanja – kakšna so, zakaj so takšna itd.
Cilji Spoznavajo demokracijo kot način urejanja skupnih zadev in določanja pogojev življenja.
Pojmi Interesi, usklajevanje razlik, skupno dobro, pravila demokracije,  zakoni, oblast,  pristojnosti.
Možne medpredmetne povezave Slovenščina, Zgodovina, Geografija, Filozofija za otroke.
POVEZAVA Demokracija – kaj je to? (2) (PDF)