23. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Demokracija – kaj je to? (3)

Avtor:
Naslov Demokracija – kaj je to? (3)
Primernost Osnovna šola, tretja triada
Tema / vsebina Urejanje skupnih zadev – Učenci preberejo ustrezni odlomek iz knjige Gospodar muh Williama Goldinga. Učitelj s pomočjo branja odlomka razvije pogovor z učenci, vanj vplete ključne pojme in vsebino poveže z vsakdanjimi izkušnjami učencev. Ideja je, da pogovor obelodani razliko med demokratičnim urejanjem skupnih zadev in samopašnim, tiranskim urejanjem. Kolikor je to mogoče poskuša v pogovoru problematizirati posamezne odgovore in samoumevna prepričanja učencev, pri čemer v razpravo vključi vse ali večino učencev. Ideja tega modela je nadaljevanje prvega in drugega, se pravi da nadaljujemo iskanje skupnih značilnosti demokratičnega urejanja skupnih zadev. Če so bila v predhodnem modelu predmet premisleka pravila demokratičnega odločanja na sploh, potem gre tukaj za nekoliko podrobnejši premislek s pomočjo opozicije med demokratičnim in totalitarnim odločanjem.
Cilji Spoznavajo demokracijo kot način urejanja skupnih zadev in določanja pogojev življenja.
Pojmi Interesi, usklajevanje razlik, skupno dobro, demokratična oblast, avtoritarna oblast, totalitarna oblast
Možne medpredmetne povezave Slovenščina, Zgodovina, Filozofija za otroke.
POVEZAVA Demokracija – kaj je to? (3) (PDF)