23. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Glasba različnih generacij

Avtor:
Naslov Glasba različnih generacij
Primernost Osnovna šola (8. razred)
Tema / vsebina Generacije in kulture – Učenci prinesejo v šolo skladbe, ki odražajo okuse starejše, srednje in njihove lastne generacije. Učitelj izpelje razpravo, v kateri s pomočjo primerov učenci iščejo vzorce (skupne lastnosti), ki so značilni za glasbeni okus posamezne generacije. Na tej osnovi preide k razpravi o značilnostih in problemih mlade generacije. To pomeni, da razpravljanje o glasbi ni glavni namen tega modela, temveč sredstvo za dosego zgornjih ciljev.
Cilji Spoznavajo pomen in problematiko lastne generacije in njene kulture; na simbolno obredni ravni prepoznavajo značilnosti in etiko generacij.
Pojmi Kultura mladih, subkultura, odklonskost, porabništvo; obredje, obredi prehoda, simboli.
Možne medpredmetne povezave Slovenščina, umetnostna zgodovina, glasbena vzgoja, filmska vzgoja, filozofija za otroke, zgodovina, geografija.
POVEZAVA Glasba različnih generacij (PDF)