23. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Kakšni so idealni starši?

Avtor:
Naslov Kakšni so idealni starši?
Primernost Osnovna šola (8. razred)
Tema / vsebina Generacije in kulture – Prvi korak je branje odlomka iz knjige Joanne Harris Igra brez časti. Odlomek na provokativen način daje misliti o odnosu mladostnikov do staršev. Služi lahko kot primerjava za lasten odnos učencev do njihovih staršev. S pomočjo tega odlomka učenci razmislijo o svojem odnosu do staršev, o tem, ali imajo kakšno idealno podobo, kakšni bi starši morali biti, kaj je vzrok morebitnih sporov med generacijama, ali je možno te spore rešiti itd.
Cilji Spoznavajo značilnosti posameznih generacij; spoznavajo pomen odnosov med generacijami.
Pojmi Medgeneracijski spori, porabništvo, generacijski egoizem, »pasivne« generacije, medgeneracijska solidarnost in pravičnost, sodelovanje, (ne)strpnost, reševanje sporov, specifični generacijski problemi.
Možne medpredmetne povezave Zgodovina, geografija, slovenščina, filozofija za otroke.
POVEZAVA Kakšni so idealni starši? (PDF)