23. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Kdo je kriv?

Avtor:
Naslov Kdo je kriv?
Primernost Osnovna šola (8. razred)
Tema / vsebina Biti ali imeti – Učitelj učencem zastavi dilemo, ki jo je potrebno analizirati, odkriti povezave med na prvi pogled nepovezanimi dogajanji itd. Potrebno je izdelati tudi načrt za rešitev dileme.
Cilji Spoznavajo soodvisnost, prepletenost vplivov (družbenih, ekonomskih, političnih, moralnih) pri nastajanju ključnih dilem sodobnega časa. Razvijajo občutljivost za okoljske probleme.
Pojmi Okoljski problemi, izginjanje deževnega gozda
Možne medpredmetne povezave Biologija, Filozofija za otroke
POVEZAVA Kdo je kriv? (PDF)