23. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Kulture v globaliziranem svetu

Avtor:
Naslov Kulture v globaliziranem svetu
Primernost Osnovna šola, tretja triada
Tema / vsebina Odnosi med kulturami – Učitelj najprej učence pripravi na simulacijo sestanka med plemenom Maka in Mednarodnim odborom. Temu sledi sama simulacija, v okviru katere učence razdeli v skupine, vsaki skupini predstavi nalogo, ki jo morajo opraviti, in jih nato ves čas spremlja ter jim (po potrebi) pomaga. Na koncu sledi razprava z učenci, v kateri skupno ocenijo skupinsko delo in razmislijo o problematiki kultur v sodobnem, globaliziranem svetu.
Cilji Spoznajo pomen kulture in medkulturnega dialoga
Pojmi Kulture in ekologija; odnosi med kulturami; medkulturni dialog.
Možne medpredmetne povezave Slovenščina, zgodovina, filozofija za otroke, geografija
POVEZAVA Kulture v globaliziranem svetu (PDF)