23. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Odgovornost nosilcev oblasti

Avtor:
Naslov Odgovornost nosilcev oblasti
Primernost Osnovna šola, tretja triada
Tema / vsebina Urejanje skupnih zadev – Učitelj razdeli učence v dve skupini in izvede socialno igro (simulacijo). Na temelju doživljanj učencev razvije pogovor o odgovornosti nosilcev oblasti, o njihovih vrlinah ipd. To poskuša povezati z vsakdanjimi izkušnjami učencev. V pogovoru se trudi problematizirati posamezne odgovore in samoumevna prepričanja učencev.
Cilji Spoznavajo posebno odgovornost nosilcev oblasti za urejanje temeljnih pogojev življenja in drugih skupnih zadev.
Pojmi Predstavljanje, vodenje, (neformalno) odločanje
Možne medpredmetne povezave Slovenščina, Zgodovina, Filozofija za otroke.
POVEZAVA Odgovornost nosilcev oblasti (PDF)