23. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Pogovor s starimi starši

Avtor:
Naslov Pogovor s starimi starši
Primernost Osnovna šola (8. razred)
Tema / vsebina Generacije in kulture – Učitelj zastavi učencem nalogo, da se pogovorijo s starimi starši o značilnostih njihove generacije. Te pogovore naj zapišejo, opremijo s slikovnim gradivom in nato vse skupaj prinesejo v šolo.
Cilji Razvijajo sposobnost medgeneracijskega sporazumevanja in sodelovanja
Pojmi Tipi generacij, medgeneracijska solidarnost in pravičnost, sodelovanje, (ne)strpnost, reševanje sporov, specifični generacijski problemi.
Možne medpredmetne povezave Zgodovina, slovenščina, filozofija za otroke, likovni pouk, ŠVZ
POVEZAVA Pogovor s starimi starši (PDF)