23. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Pravica do izobrazbe in dela

Avtor:
Naslov Pravica do izobrazbe in dela
Primernost Osnovna šola, tretja triada
Tema / vsebina Izobraževanje – zaposlitev – Učitelj z ogledom kratkega filma vzpostavi motivacijo za pogovor o šoli in izobrazbi, njunem pomenu, vlogi v današnjem svetu in povezanosti z delom (poklicem). Učitelj naj razpravo izpelje tako, da bodo učenci čimbolj samostojno in preudarno razmišljali o celotni tematiki.
Cilji Spoznavajo pomen znanja in vseživljenjskega izobraževanja za družbo in posameznika; spoznavajo zaposlitev v sodobni družbi kot dobrino in vrednoto; spoznajo, da je izobrazba pravica za vse.
Pojmi Znanje, šola, izobrazba, človekove pravice, poklic, zaposlitev
Možne medpredmetne povezave Slovenščina, filozofija za otroke
POVEZAVA Pravica do izobrazbe in dela (PDF)