23. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Pravičnost in enakost

Avtor:
Naslov Pravičnost in enakost
Primernost Osnovna šola, tretja triada
Tema / vsebina Urejanje skupnih zadev – Učitelj razvije pogovor z učenci, v katerem mora priti do opredelitve pravičnosti kot enakosti in nato do ugotavljanja, ali je ta opredelitev dobra. Ideja je, da ni vselej dobra in da bo potrebno razpravo nadaljevati. Več o tem v modelih Pravičnost in zaslužnost ter Pravičnost in poštenost. Učitelj vodi dialog z učenci, ob posameznih odgovorih zastavlja nova vprašanja, preizvprašuje samoumevna prepričanja učencev.
Cilji Uvajajo se v praktično uporabo načel družbenega sožitja: pravičnost, enakost, svoboda, humanost, solidarnost, strpnost. Razvijajo občutek soodgovornosti za urejanje skupnih zadev.
Pojmi Pravičnost, enakost
Možne medpredmetne povezave Slovenščina, Zgodovina, Filozofija za otroke.
POVEZAVA Pravičnost in enakost (PDF)