23. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Pravičnost in zaslužnost

Avtor:
Naslov Pravičnost in zaslužnost
Primernost Osnovna šola, tretja triada
Tema / vsebina Urejanje skupnih zadev – Učitelj razvije pogovor z učenci, v katerem ponovno kritično oceni idejo pravičnosti kot enakosti (ponovitev predhodnega modela) in se – na osnovi težav predhodnega opredeljevanja – loti opredeljevanja pravičnosti kot zaslužnosti. Tako kot ideja pravičnosti kot enakosti tudi ta ideja zahteva previdnost in ugotavljanje, ali vselej drži. Učitelj vodi dialog z učenci, ob posameznih odgovorih zastavlja nova vprašanja, preizvprašuje samoumevna prepričanja učencev. Sklep do katerega na koncu pride, je, da ima tudi opredelitev pravičnosti kot zaslužnosti (podobno kot pravičnosti kot enakosti) svoje težave in da bo treba naslednjič z razpravo nadaljevati.
Cilji Uvajajo se v praktično uporabo načel družbenega sožitja: pravičnost, enakost, svoboda, humanost, solidarnost, strpnost. Razvijajo občutek soodgovornosti za urejanje skupnih zadev.
Pojmi Pravičnost, enakost, zaslužnost
Možne medpredmetne povezave Slovenščina, Zgodovina, Filozofija za otroke.
POVEZAVA Pravičnost in zaslužnost (PDF)