23. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Rasizem in terorizem

Avtor:
Naslov Rasizem in terorizem
Primernost Osnovna šola, tretja triada
Tema / vsebina Terorizem in mir v svetu – Učitelj prebere resnično zgodbo štirinajstletnega Abdula  iz Anglije (V: Vključimo otroke!: Priročnik za spodbujanje soudeležbe otrok in preprečevanje socialne izključenosti, str. 118.). Nato z učenci razvije pogovor terorizmu, njegovih škodljivih posledicah in tem, kaj lahko vsakdo prispeva za mir v lokalnem okolju, svetu in za strpno obravnavanje drugih ljudi.
Cilji Spoznajo pomen medkulturnega dialoga in strpnosti do drugačnih, pri preprečevanju izključevanja pripadnikov drugih kultura ali veroizpovedi ter pri negovanju miru v svetu.
Pojmi Kulturni pluralizem, medkulturni dialog, razlike med kulturami in enotnost človeškega rodu, vojna in mir.
Možne medpredmetne povezave Geografija, Zgodovina, Filozofija za otroke, Slovenščina.
POVEZAVA Rasizem in terorizem (PDF)