23. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Vaje za krepitev pravičnosti I

Avtor:
Naslov Vaje za krepitev pravičnosti I
Primernost Osnovna šola, tretja triada
Tema / vsebina Urejanje skupnih zadev – Učitelj se z učenci pogovarja o krivicah, ki jih doživljajo, jih poskuša razumeti in spodbuditi k odpravljanju krivic.
Cilji Uvajajo se v praktično uporabo načel družbenega sožitja: pravičnost, enakost, svoboda, humanost, solidarnost, strpnost. Razvijajo občutek soodgovornosti za urejanje skupnih zadev.
Pojmi Pravičnost, krivice
Možne medpredmetne povezave Slovenščina, Zgodovina, Filozofija za otroke.
POVEZAVA Vaje za krepitev pravičnosti I (PDF)