23. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Vključevanje otrok s posebnimi potrebami – identiteta 1

Avtor:
Naslov Vključevanje otrok s posebnimi potrebami – identiteta 1
Primernost Osnovna šola (8. razred)
Tema / vsebina Odnos do težko bolnih in oviranih v razvoju – Razprava o identiteti gradi na predhodnem modelu, ki je opisan v Odnos do težko bolnih in oviranih v razvoju 1.  Tudi tukaj naj učitelj skrbno pripravi dejavnost oziroma razpravo. Učence naj najprej spomni na predhodno opravljeno delo, njegove sklepe itd. Nato naj izpelje pogovor, v katerem bo razred razpravljal o vprašanju, kaj nas dela za to, kar smo, pri čemer naj bo pozoren, da bo razprava prispevala k pozitivni samopodobi otrok s posebnimi potrebami (če so takšni v razredu) oziroma k temu, da drugi učenci ne bodo ovira k izgradnji takšne samopodobe.
Cilji Spodbujanje pozitivnih posledic pri otrocih s posebnimi potrebami in pri drugih otrocih: Skupina lahko pomaga otrokom s posebnimi potrebami razviti dober občutek o sebi in drugih. Drugi otroci se učijo strpnosti, bivati skupaj z otroci s posebnimi potrebami in jim po potrebi pomagati. Razprava o tem, kaj nas dela za to, kar smo! Vprašanje identitete.
Pojmi Vključevanje, strpnost, solidarnost, pomoč
Možne medpredmetne povezave Slovenščina, Filozofija za otroke
POVEZAVA Vključevanje otrok s posebnimi potrebami – identiteta 1 (PDF)