23. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Vključevanje otrok s posebnimi potrebami – identiteta 2

Avtor:
Naslov Vključevanje otrok s posebnimi potrebami – identiteta 2
Primernost Osnovna šola (8. razred)
Tema / vsebina Odnos do težko bolnih in oviranih v razvoju – Gre za poglobitev razprave o osebni identiteti oziroma o vprašanju, kaj nas dela za to, kar smo – torej za nadaljevanje modela Vključevanje otrok s posebnimi potrebami – identiteta 1. Smisel razprave je v reševanju samega problema in v tem, da bi razprava oziroma razmislek o temi prispevala k pozitivni samopodobi vseh otrok in zlasti otrok s posebnimi potrebami.
Cilji Spodbujanje pozitivnih posledic pri otrocih s posebnimi potrebami in pri drugih otrocih: Skupina lahko pomaga otrokom s posebnimi potrebami razviti dober občutek o sebi in drugih. Drugi otroci se učijo strpnosti, bivati skupaj z otroci s posebnimi potrebami in jim po potrebi pomagati. Nadaljevanje razprave o tem, kaj nas dela za to, kar smo! Vprašanje identitete – 2.
Pojmi Vključevanje, strpnost, solidarnost, pomoč
Možne medpredmetne povezave Slovenščina, Filozofija za otroke
POVEZAVA Vključevanje otrok s posebnimi potrebami – identiteta 2 (PDF)