23. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Vključevanje otrok s posebnimi potrebami – Življenje je lepo, če si del njega

Avtor:
Naslov Vključevanje otrok s posebnimi potrebami – Življenje je lepo, če si del njega
Primernost Osnovna šola (8. razred)
Tema / vsebina Odnos do težko bolnih in oviranih v razvoju – Učitelj prebere resnično zgodbo Paule iz Anglije (V: Vključimo otroke!: Priročnik za spodbujanje soudeležbe otrok in preprečevanje socialne izključenosti, str. 90.), nato z učenci izpelje pogovor o posameznih momentih zgodbe in splošnem nauku, ki sledi iz nje. Model je nadaljevanje predhodnih modelov na to temo: Vključevanje otrok s posebnimi potrebami – identiteta 1 in 2  ter Vključevanje otrok s posebnimi potrebami – Veveriček posebne sorte.
Cilji Spodbujanje pozitivnih posledic pri otrocih s posebnimi potrebami in pri drugih otrocih: Skupina lahko pomaga otrokom s posebnimi potrebami razviti dober občutek o sebi in drugih. Drugi otroci se učijo strpnosti, bivati skupaj z otroci s posebnimi potrebami in jim po potrebi pomagati.
Pojmi Vključevanje, strpnost, solidarnost, pomoč
Možne medpredmetne povezave Slovenščina, Filozofija za otroke
POVEZAVA Vključevanje otrok s posebnimi potrebami – Življenje je lepo, če si del njega (PDF)