24. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Bonton

Naslov Bonton
Primernost Osnovna šola (8. razred)
Tema / vsebina Oblike družabnosti (bonton) – Učenec pred sošolci odgovarja na izbrana vprašanja, na katera se sošolci odzivajo tako, da izražajo svoje strinjanje oziroma nestrinjanje s podanim odgovorom.
Cilji Razvijajo sposobnost medgeneracijskega sporazumevanja in sodelovanja. Spoznavajo pomen in problematiko lastne generacije in njene kulture.
Pojmi Bonton, lepo obnašanje, odnosi med vrstniki, odnos do starejših
Možne medpredmetne povezave Zgodovina, geografija, sociologija, psihologija, filozofija za otroke itd.
POVEZAVA Bonton (PDF)