24. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Deklica in deček

Naslov Deklica in deček
Primernost Osnovna šola (8. razred)
Tema / vsebina Odnosi med spoloma – Na primeru kratkega animiranega film »Girl and Boy« se skozi diskusijo razpravlja o razlikah in podobnostih v odnosu med moškim in žensko.
Cilji Spoznavajo pomembnost udeležbe vseh pripadnikov družbe (obeh spolov in vseh socialnih plasti) pri določanju in doseganju ciljev.
Pojmi Spola, odnosi med spoloma, razlike
Možne medpredmetne povezave Sociologija, psihologija, zgodovina, filozofija za otroke itd.
POVEZAVA Deklica in deček (PDF)