24. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

GSO

Naslov GSO
Primernost Osnovna šola (8. razred)
Tema / vsebina Okoljski problemi, nastali zaradi nesmotrnega trošenja omejenih naravnih virov in preobremenjevanja ekosistema. Teme se lahko lotite na dva načina. V prvem načinu razred razdelite na pol, pri čemer ena polovica predstavlja pozitivne druga pa negativne posledice GSO. Drugi način spoznavanja problemov v zvezi z GSO je preko stripa, ki je temelj za nadaljnjo razpravo.
Cilji Spoznavajo soodvisnost, prepletenost vplivov (družbenih, ekonomskih, političnih …) pri nastajanju problemov v okolju in družbi. Razvijajo občutljivost za okoljske probleme
Pojmi Okoljski problemi kot: trajnostni razvoj, hrana, gensko spremenjeni organizmi, narava
Možne medpredmetne povezave Zgodovina, geografija, sociologija, biologija, kemija, filozofija za otroke, genetika, okoljska vzgoja itd.
POVEZAVA GSO (PDF)