24. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Izrael vs. Palestina

Naslov Izrael vs. Palestina
Primernost Osnovna šola (8. razred)
Tema / vsebina Terorizem in mir v svetu – Učitelj predstavi  situacijo na Bližnjem vzhodu. Nato razred razdelite na polovico. Ena polovica razreda predstavlja Palestino, druga polovica pa Izrael. Učenci sami preučijo svoj del zgodbe in razloge za nastanek terorizma v tem delu sveta.
Cilji Uvajajo se v praktično uporabo načel družbenega sožitja: pravičnost, enakost, svoboda, humanost,solidarnost, strpnost. Razvijajo občutek soodgovornosti za urejanje skupnih zadev
Pojmi Terorizem, mir, vojna, Palestina, Izrael, Bližnji vzhod
Možne medpredmetne povezave Zgodovina, geografija, sociologija, religija, filozofija za otroke, slovenščina itd.
POVEZAVA Izrael vs. Palestina (PDF)