24. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Kiribati

Naslov Kiribati
Primernost Osnovna šola (8. razred)
Tema / vsebina Primerjanje posledic za kakovost življenja, vrednot, ki stoje za izbirami. Kaj od dediščine (kulturne, naravne) velja ohraniti? Seznanimo se s primerom otoške državice Kiribati, ki zaradi dvigovanja morja vse bolj tone in bo po predvidevanjih znanstvenikov do leta 2050 povsem potonila in s tem izginila. Ljudje so soočeni z dejstvom, da se bodo morali preseliti in spremeniti svoj tradicionalni način življenja.
Cilji Zavedajo se, da lahko ljudje s sodelovanjem v demokratičnem odločanju vplivajo na smer razvoja. Osvajajo temeljne postopke predvidevanja posledic utemeljevanja in zavzemanja za rešitve v zvezi z odločanjem o prihodnjem razvoju. Učijo se zamišljati več možnosti za nadaljnji razvoj.
Pojmi Vloga civilnih iniciativ, zakonodaje, krajevnih, državnih organov. Zamisli, scenariji zaželene in nezaželene prihodnosti in merila za izbiranje med njimi.
Možne medpredmetne povezave Zgodovina, geografija, sociologija, psihologija, okoljska vzgoja, biografija itd.
POVEZAVA Kiribati (PDF)