24. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Lov na kite

Naslov Lov na kite
Primernost Osnovna šola (8. razred)
Tema / vsebina Okoljski problemi, nastali zaradi nesmotrnega trošenja omejenih naravnih virov in preobremenjevanja ekosistema. Individualni in socialni problemi ter stiske sodobnega sveta. Učenci preberejo prispevek o lovu na kite in poskušajo o njem razmisliti. Učitelj primer uporabi za razpravo, v kateri bodo učenci  poskušali doseči konsenz o trajnostnem izkoriščanju morskih virov, pravicah domorodcev do lastne kulture in razvoja.
Cilji Spoznavajo soodvisnost, prepletenost vplivov (družbenih, ekonomskih, političnih …) pri nastajanju problemov v okolju in družbi.
Pojmi Okoljski problemi …
Možne medpredmetne povezave Zgodovina, geografija, biologija, okoljska vzgoja itd.
POVEZAVA Lov na kite (PDF)