24. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Moje okolje

Naslov Moje okolje (a)
Primernost Osnovna šola (8. razred)
Tema / vsebina Spremembe v vsakdanjem življenju
Cilji Zavedajo se, da živijo v obdobju pospešenega tehnološkega, ekonomskega in družbenega razvoja da imajo te spremembe različne (pozitivne, negativne) posledice za življenje. Učenci skupaj z učiteljem popišejo spremembe v svojem vsakodnevnem okolju.
Pojmi Pozitivne in negativne spremembe (za kakovost življenja), nameravane in nenameravane, popravljive ter nepopravljive spremembe.
Možne medpredmetne povezave Zgodovina, geografija, fizika, okoljska vzgoja, slovenščina itd.
POVEZAVA Metoda Moje okolje (PDF)

 

Naslov Moje okolje (b)
Primernost Osnovna šola (8. razred)
Tema / vsebina Spremembe v vsakdanjem življenju
Cilji Zavedajo se, da živijo v obdobju pospešenega tehnološkega, ekonomskega in družbenega razvoja da imajo te spremembe različne (pozitivne, negativne) posledice za življenje. Otroci dobijo nalogo, da z fotoaparatom posnamejo svoje okolje in spremembe v njem.
Pojmi Pozitivne in negativne spremembe (za kakovost življenja), nameravane in nenameravane, popravljive ter nepopravljive spremembe.
Možne medpredmetne povezave Zgodovina, geografija, fizika, okoljska vzgoja, medijska vzgoja, slovenščina itd.
POVEZAVA Metoda Moje okolje b (PDF)

 

Naslov Moje okolje (c)
Primernost Osnovna šola (8. razred)
Tema / vsebina Spremembe v vsakdanjem življenju
Cilji Zavedajo se, da živijo v obdobju pospešenega tehnološkega, ekonomskega in družbenega razvoja da imajo te spremembe različne (pozitivne, negativne) posledice za življenje. Učitelj na primeru kakšne stare fotografije razvija debato o spremembah v našem okolju.
Pojmi Pozitivne in negativne spremembe (za kakovost življenja), nameravane in nenameravane, popravljive ter nepopravljive spremembe.
Možne medpredmetne povezave Zgodovina, geografija, fizika, okoljska vzgoja, slovenščina itd.
POVEZAVA Metoda Moje okolje c (PDF)