24. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Nafta – črno zlato

Naslov Nafta – črno zlato
Primernost Osnovna šola (8. razred)
Tema / vsebina Ravnanje z omejenimi naravnimi viri – Predstavimo primer tako imenovanega »naftnega vrha« porabe nafte in poledice, ki ga za našo civilizacijo kot jo poznamo, predstavlja tak dogodek.
Cilji Razvijajo občutljivost za okoljske probleme, za stiske soljudi, za socialne probleme. Spoznavajo zvezo med lokalnimi, nacionalnimi in globalnimi problemi
Pojmi Omejeni naravni viri, vloga društev, civilnih iniciativ, zakonodaje, krajevnih, državnih organov, neobnovljivi viri
Možne medpredmetne povezave Zgodovina, geografija, sociologija, psihologija, kemija, biologija, okoljska vzgoja itd.
POVEZAVA Nafta – črno zlato (PDF)