24. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Nasilje med vrstniki

Naslov Nasilje med vrstniki
Primernost Osnovna šola (8. razred)
Tema / vsebina Nasilje (med vrstniki) – Skozi metodo gledališča učenci odigrajo različne prizore, v katerih podoživljajo medsebojne odnose in se na ta način učijo strpnosti in tolerance.
Cilji Spoznavajo pomembnost udeležbe vseh pripadnikov družbe (obeh spolov in vseh socialnih plasti) pri določanju in doseganju ciljev. Uvajajo se v praktično uporabo načel družbenega sožitja.
Pojmi Mladi, nasilje, odnosi med vrstniki, igra
Možne medpredmetne povezave Zgodovina, slovenščina, geografija, sociologija, psihologija, filozofija za otroke, dramski krožek itd.
POVEZAVA Nasilje med vrstniki (PDF)