24. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Pehanje za bogastvo in moč

Naslov Pehanje za bogastvo in moč
Primernost Osnovna šola (8. razred)
Tema / vsebina Problemi zaradi “razsipnega” življenjskega sloga ljudi v razvitih deželah; zaradi izključnega upoštevanja kratkoročnih ekonomskih koristi “velikih” (brez ozira na okoljske, socialne “cene”). Gre za vajo boja za moč in bogastvo ter za demonstracijo neenakosti v svetu. Obravnavajo se teme neenakopravne razdelitve bogastva, neuravnoteženosti virov moči in posledice tega, ter iz revščine izvirajoče krivice.
Cilji Spoznavajo soodvisnost, prepletenost vplivov (družbenih, ekonomskih, političnih …) pri nastajanju problemov v okolju in družbi. Razvijajo občutljivost za okoljske probleme, za stiske soljudi, za socialne probleme.
Pojmi Vzroki problemov na raznih ravneh (življenjskih slogov, navad; enosmernega razvoja – težnja po dobičku in stalni rasti; država – vloga zakonov, predpisov).
Možne medpredmetne povezave Zgodovina, geografija, sociologija, psihologija, okoljska vzgoja itd.
POVEZAVA Pehanje za bogastvo in moč (PDF)