24. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Prostovoljec sem

Naslov Prostovoljec sem
Primernost Osnovna šola (8. razred)
Tema / vsebina Prosti čas – Vaja je zastavljena dvodelno. V prvem delu učitelj učence spodbudi, da se aktivno vključijo v prostovoljne akcije, v drugem pa skozi razpravo svoje izkušnje pridobljene s tem delom, predstavijo sošolcem.
Cilji Uvajajo se v praktično uporabo načel družbenega sožitja: pravičnost, enakost, svoboda, humanost,solidarnost, strpnost. Razvijajo občutek soodgovornosti za urejanje skupnih zadev.
Pojmi Prostovoljstvo, prosti čas, pomoč
Možne medpredmetne povezave Zgodovina, sociologija, slovenščina, psihologija, družba itd.
POVEZAVA Prostovoljec sem (PDF)