24. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Russel-Einsteinov manifest

Naslov Russel-Einsteinov manifest
Primernost Osnovna šola (8. razred)
Tema / vsebina Etika v znanosti – ali je vse, kar je danes možno, tudi dopustno (bioinženiring, kloniranje, jedrska energija, jedrska oborožitev)? Odgovornost znanstvenika za uporabo spoznanj. Po odlomkih preberite Russel-Einsteinov manifest, ki ga uporabite kot osnovo za nadaljnjo razpravo o razmerju med znanostjo in etiko. (Celoten tekst skupaj s kratko predstavitvijo najdete pod »dodatnim materialom«)
Cilji Razumevajo, da se je pogosto treba odločati v nejasnih situacijah (kjer posledic ali tveganja ne moremo povsem predvideti). Zavedajo se pomena etične ozaveščenosti in moralnega ravnanja ljudi pri urejanju skupnih zadev, zlasti tistih z dolgoročnimi in nepredvidljivimi posledicami.
Pojmi Etika, pravila, moralna dilema, etični kodeks, tveganja..
Možne medpredmetne povezave Zgodovina, geografija, sociologija, psihologija, okoljska vzgoja, fizika itd.
POVEZAVA Russel-Einsteinov manifest (PDF)