24. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Učenje

Naslov Učenje
Primernost Osnovna šola (8. razred)
Tema / vsebina Strategije učenja – Po začetnem preverjanju učnih navad se v nadaljevanju ure ob spremljajoči razpravi lotimo vaje spomina.
Cilji Spoznavajo pomen znanja in vseživljenjskega izobraževanja za družbo in posameznika.
Pojmi Učenje, strategija, pravila
Možne medpredmetne povezave Zgodovina, sociologija, psihologija, filozofija za otroke itd.
POVEZAVA Učenje (PDF)