24. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Velikonočni otok

Naslov Velikonočni otok
Primernost Osnovna šola (8. razred)
Tema / vsebina Zamisli (vizije) različnih smeri. Primerjanje posledic. Primerjanje posledic za kakovost življenja, vrednot, ki stojijo za izbirami. Na primeru iz zgodovine Velikonočnega otoka, predstavimo zgodbo ponesrečenega razvoja in končnega propada neke napredne civilizacije.
Cilji Učijo se zamišljati več možnosti (alternativ) za razvoj na določenem področju, tehtati njihove posledice, z njimi povezane vrednote.
Pojmi Zamisli (vizije), scenariji (zaželene in nezaželene) prihodnosti, merila izbiranja med njimi – kaj nam je pomembno, participacija – sodelovanje pri odločanju, konflikti interesov, želja, njihovo usklajevanje
Možne medpredmetne povezave Zgodovina, geografija, sociologija, psihologija, okoljska vzgoja, astronomija itd.
POVEZAVA Velikonočni otok (PDF)