24. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Vrt v eni noči

Naslov Vrt v eni noči
Primernost Osnovna šola (8. razred)
Tema / vsebina Iluzija “neomejenega” razvoja, obzirnost do omejenih virov, odgovornost za kakovost življenja, za lastno zdravje in zdravje drugih, tudi prihodnjih generacij, zadovoljevanje določenih potreb je možno na razne, okolju (in soljudem) bolj ali manj prijazne načine. Spremembe v vsakdanjem življenju. Pri tej vaji se učenci seznanjajo z dejavniki, ki vplivajo na razvoj, načini, kako razvoj na lokalni ravni zadovoljuje potrebe občanov (ali pa jih ne), postopki sprejemanja odločitev o lokalnem razvoju.
Cilji Razumevajo, da razvoja ne moremo zaustaviti, da pa ne bi smel ogrožati priložnosti in kakovosti življenja prihodnjih generacij; spoznavajo nekatere načine zagotavljanja trajnostnega razvoja v demokratični družbi.
Pojmi Trajnostni in “neomejni” razvoj, kakovost življenja, umetne potrebe, zadovoljevanje potreb.
Možne medpredmetne povezave Zgodovina, geografija, sociologija, psihologija, okoljska vzgoja itd.
POVEZAVA Vrt v eni noči (PDF)