24. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Zgodba o stvareh

Naslov Zgodba o stvareh
Primernost Osnovna šola (8. razred)
Tema / vsebina Tveganja (predvidljiva, nepredvidljiva), ki jih znanstveno-tehnološki razvoj prinaša. Iluzija “neomejenega” razvoja, obzirnost do omejenih virov, odgovornost za kakovost življenja, za lastno zdravje in zdravje drugih, tudi prihodnjih generacij, zadovoljevanje določenih potreb je možno na razne, okolju (in soljudem) bolj ali manj prijazne načine. Oglejte si predstavitev »Zgodba o stvareh« (The Story of Stuff) in jo po poglavjih uporabite kot vodilo za razpravo.
Cilji Razumejo, da razvoja ne moremo zaustaviti, da pa ne bi smel ogrožati priložnosti in kakovosti življenja prihodnjih generacij; spoznavajo nekatere načine zagotavljanja trajnostnega razvoja v demokratični družbi.
Pojmi Trajnostni in “neomejni” razvoj, kakovost življenja, umetne potrebe, zadovoljevanje potreb.
Možne medpredmetne povezave Zgodovina, geografija, sociologija, psihologija, okoljska vzgoja itd.
POVEZAVA Zgodba o stvareh (PDF)