24. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Zulu

Naslov Zulu
Primernost Osnovna šola (8. razred)
Tema / vsebina Oddaljene kulture, kraji – Na primeru plemena Zulu učencem predstavimo drugačno in oddaljeno kulturo, ki je v marsičem drugačna od naše.
Cilji Spoznajo pomen kulture in medkulturnega dialoga.
Pojmi Tuja kultura, navade, običaji
Možne medpredmetne povezave Zgodovina, geografija, sociologija, antropologija, etnologija itd.
POVEZAVA Zulu (PDF)