3. 5. 2013 Filozofija, Vaje

Murdochov svetovni imperij

Naslov Murdochov svetovni imperij
Primernost Srednja šola, gimnazija (3. in 4. letnik)
Tema / vsebina Naloge filozofije. Raziskovanje vsakdanjih prepričanj in ravnanj. Odkrivanje pravilnega življenja. Kritično mišljenje. »Kaj lahko storim«?
Cilji Učenci spoznajo in razumejo nekatera temeljna vprašanja etičnega ravnanja na poklicnem področju (novinarskem); spoznajo vlogo medijev; razvijajo kritičen odnos do ravnanja (vsakdanjih praks) nekaterih medijev in novinarjev… Povežejo pridobljeno znanje z osebnim premislekom o načelih, ki vodijo naše ravnanje.
Pojmi Naloge filozofije, vsakdanja prepričanja, kritično mišljenje, etika, poklicna etika, mediji.
Možne medpredmetne povezave Slovenščina, filozofija, zgodovina, sociologija, angleščina, medijska vzgoja itd.
POVEZAVA Murdochov svetovni imperij (PDF)