23. 5. 2013 Filozofija za otroke, Video

Filozofija za otroke

Naslov Filozofija za otroke
Primernost Učitelji, starši, študenti…
Tema / vsebina Informativni dokumentarni video film predstavlja zgodovinsko in aktualno perspektivo filozofije za otroke, njene pozitivne posledice ter bežno prikazuje kako takšno pedagoško delo poteka.
Cilji Dokumentarni film ima cilj predstaviti koncept filozofije za otroke in ob tem motivirati odgovorne, da se zavzamejo za uvajanje FZO v svoje izobraževalne programe.
Pojmi Filozofija, pedagogika, didaktika, izobraževanje, film..
Možne medpredmetne povezave Slovenščina, filozofija, zgodovina, medijska vzgoja, psihologija, sociologija itd.
POVEZAVA http://www.zofijini.net/oko_fzo

 

DODATEK http://www.zofijini.net/oko_fzo_dodatki