3. 6. 2013 Filozofija, Vaje

Dvom in spoznanje

Naslov Dvom in spoznanje
Primernost Srednja šola, gimnazija (3. in 4. letnik)
Tema / vsebina Skozi branje Descartesa pokazati, da je dvom v filozofiji pomembna metoda za premislek določenih problemov, ki se nam kažejo kot jasno razvidni in je hkrati instrument za iskanje točke gotovosti. Vpeljava pojma solipsizem v navezavi na Descartesove meditacije.
Cilji Motivirati dijake k premisleku gotovost/negotovost, s čimer jih uvedemo v problematiko ure (skepticizem in spoznanje). Seznaniti dijake s terminom solipsizem in pokazati, zakaj je bila Descartesu potrebna vpeljava Boga. Skupaj poiščemo še druge možne rešitve, druge možne točke gotovosti. Dijaki ob enem vadijo argumentiranje, artikulacijo misli…
Pojmi Descartes, dvom, gotovost/negotovost, meditacije, solipsizem…
Možne medpredmetne povezave Slovenščina, filozofija, psihologija, zgodovina, sociologija, religija itd.
POVEZAVA Dvom in spoznanje (PDF)