3. 6. 2013 Filozofija, Vaje

Ostržek ali uvod v etiko

Avtor:
Naslov Ostržek ali uvod v etiko
Primernost Srednja šola (3. in 4. letnik)
Tema / vsebina »Kaj lahko storim«? Ali lahko naredimo vse, kar hočemo, ali so torej moja dejanja omejena ali neomejena?
Cilji Učenci spoznajo in razumejo nekatera temeljna vprašanja tega področja; so jih zmožni analizirati in razumeti predlagane rešitve; znajo uporabljati temeljne pojme; znajo povezati pridobljeno znanje z osebnim premislekom o načelih, ki vodijo naše ravnanje.
Pojmi Etika, vest, poštenje, prav, narobe, ravnanje, Kant itd.
Možne medpredmetnepovezave Slovenščina, filozofija, zgodovina, medijska vzgoja itd.
POVEZAVA http://www.zofijini.net/modrost_ostrzek