4. 5. 2014 Filozofija, Vaje

Bovling za Columbine

Avtor:
Naslov Bovling za Columbine
Primernost Srednja šola, gimnazija (od 1. letnika naprej)
Tema / vsebina Izkustvena delavnica, kritična analiza in ocenjevanje filmske forme, sprejemanje vsebin ter izražanja mnenj in razpravljanja o teh raznovrstnih filmskih vsebinah, agresivno vedenje, teorije agresivnosti: biološka, vedenjska oziroma socialna, frustracijska.
Cilji Rreflektirajo in pojasnijo pomen različnih socialnih vlog ter vpliv pripadnosti različnim skupinam na lastno doživljanje in vedenje, razumejo temeljne značilnosti strukture in dinamike majhnih skupin ter to znanje uporabljajo pri interpretiranju dogajanja v njih, razumejo in s primeri ponazarjajo različne vrste vedenja v medosebnih odnosih (prosocialno, proindividualno in disocialno), razumejo agresivno vedenje in razlagajo njegov razvoj z različnimi teorijami.
Pojmi Agresivnost, predsodki, strah, vzroki nasilja, medijska manipulacija, glasba in nasilje, avtoritarni značaj, socialno vplivanje, družbeni nadzor, socialna prikrajšanost, vojne, terorizem.
Možne medpredmetne povezave Psihologija, slovenščina, angleščina, etika, sociologija, zgodovina, filmska vzgoja itd.
POVEZAVA Bovling za Columbine (PDF)

Napotila:

Cilji uporabe filma pri pouku psihologije

http://zofijini.net/cilji-uporabe-filma-pri-pouku-psihologije/

Uporaba odlomkov iz filmov pri določenih vsebinah iz učnega načrta za psihologijo

http://zofijini.net/uporaba-odlomkov-iz-filmov-pri-dolocenih-vsebinah-iz-ucnega-nacrta-za-psihologijo/