4. 5. 2014 Filozofija, Vaje

Skafander in metulj

Avtor:
Naslov Skafander in metulj
Primernost Srednja šola, gimnazija (od 1. letnika naprej)
Tema / vsebina Izkustvena delavnica, hendikep, kritična analiza in ocenjevanje filmske forme, sprejemanje vsebin ter izražanja mnenj in razpravljanja o teh raznovrstnih filmskih vsebinah.
Cilji Vzbuditi kognitivno neravnotežje na področju vrednot in odnosa do sveta, vplivati na oblikovanje predstav o smislu življenja, in simulacija motorično-senzorične nefunkcionalnosti, da bi dijaki izkusili, kako takšno stanje hendikepira človeka.
Pojmi Vrednote, soočenje s telesno prizadetostjo, komunikacija, odnos do življenja, depresivnost
Možne medpredmetne povezave Psihologija, slovenščina, francoščina, religija in etika, likovna vzgoja, filmska vzgoja, biologija itd.
POVEZAVA Skafander in metulj (PDF)

Napotila:

Cilji uporabe filma pri pouku psihologije

http://zofijini.net/cilji-uporabe-filma-pri-pouku-psihologije/

Uporaba odlomkov iz filmov pri določenih vsebinah iz učnega načrta za psihologijo

http://zofijini.net/uporaba-odlomkov-iz-filmov-pri-dolocenih-vsebinah-iz-ucnega-nacrta-za-psihologijo/