11. 9. 2014 Filozofija

Raziskovanje vsakdanjih prepričanj

Avtor:
Naslov Raziskovanje vsakdanjih prepričanj
Primernost Srednja šola, gimnazija
Tema / vsebina Naloge filozofije: raziskovanje vsakdanjih prepričanj in odkrivanje ter analiza implicitnih domnev, na katerih ta prepričanja temeljijo.
Cilji
Pojmi
Možne medpredmetne povezave
POVEZAVE Evangelij množične potrošnje – odlomek iz Rifkinove knjige Konec dela (DOC)
Platonova prispodoba o votlini (DOC)
Naomi Klein-No logo-podoba/stvar (DOC)
Naomi Klein-No logo-podoba/stvar II (DOC)
Galileo Galilei – Dialog (DOC)
Kaj je filozofija? (DOC)