11. 9. 2014 Filozofija, Vaje

Sokrat

Avtor:
Naslov Sokrat
Primernost Srednja šola, gimnazija
Tema / vsebina Sokrat, Sokratova filozofija in kritično mišljenje
Cilji
Pojmi
Možne medpredmetne povezave
POVEZAVE Odlomek o Sokratu in knjige Utehe filozofije (DOC)
Davidova slika Sokratova smrt (JPEG)
Platon o Sokratovem argumentu ali je Sokrat najmodrejši (DOC)
Sokratska metoda (DOC)
Popper – kritično in dogmatično mišljenje (DOC)