1. 6. 2016 Filozofija, Vaje

Iskanje Eve

Naslov Iskanje Eve
Primernost Srednja šola
Tema / vsebina Pogovor o temah, ki jih odpira knjiga Damjana Šinigoja, Iskanje Eve
Cilji Odločitev za kariero ali otroke, pretirana skrb, laganje samemu sebi, odnosi v družini, (navidezna) družinska demokracija, podoba drugega in sebe – narodni stereotipi, najstniška ljubezen, mladi in komunikacija
Pojmi Književnost, ljubezen, družina, odnosi, narod, stereotipi
Možne medpredmetne povezave Psihologija, slovenščina, etika, sociologija, zgodovina
POVEZAVA Iskanje Eve – vsebina (PDF)
Iskanje Eve – gradivo (PDF)