1. 6. 2016 Filozofija za otroke, Vaje

Kdo je Slovenec, kdo Madžar?

Naslov Kdo je Slovenec, kdo Madžar?
Primernost Osnovna šola, 8 in 9 razred, srednja šola
Tema / vsebina Državljanstvo kot merilo narodnosti, predniki kot merilo narodnosti, znanje slovenskega jezika/slovenščina kot materni jezik kot merilo narodnostne pripadnosti, slovenski priimek kot vstopnica v slovensko skupnost, občutek pripadnosti kot merilo…
Cilji Kaj je tisto, zaradi česar nekomu pripade mesto v točno določeni skupnosti? Ali merilo združevanja skozi zgodovino ostaja enako ali se spreminja?
Pojmi Politika, narod, hierarhija, pripadnost, jezik, nacionalizem
Možne medpredmetne povezave Psihologija, slovenščina, angleščina, etika, sociologija, zgodovina, geografija
POVEZAVA Kdo je Slovenec, kdo Madžar? (PDF)