7. 6. 2016 Filozofija za otroke, Vaje

Prav in narobe

Avtor:
Naslov Prav in narobe
Primernost Osnovna šola, 8. razred
Tema / vsebina Pogovor o temah, ki jih odpira prvo poglavje knjige »Liza in etična raziskovanja«
Cilji Prepoznajo različne pomene besed prav (pravilno, ustrezno, dobro) in narobe; razumejo razliko med moralno in nemoralno rabo besede “prav”; znajo uporabljati pojma prav in narobe v različnih okoliščinah; prepoznajo različne rabe besede “pravica”; znajo analizirati odnos med prijetnim, dovoljenim, prepovedanim in pravicami razlikujejo med pravicami in dolžnostmi; postavljajo hipoteze o tem, ali imajo živali pravice; oblikujejo stališča o razmerju med pravicami, privilegiji in dolžnostmi; doživljajo,kaj pomeni postaviti se na mesto drugega; analizirajo pomen empatije; spoznajo odnos med cilji in sredstvi; oblikujejo svoje poglede o upravičenosti rekla, da cilj posvečuje sredstva.
Pojmi Prav, narobe, pravice, dolžnosti, diskusija, živali, mišljenje, argumenti
Možne medpredmetne povezave Slovenščina, etika, zgodovina, matematika, biologija
POVEZAVA Liza in etična raziskovanja – prvo poglavje (PDF)
Liza in etična raziskovanja – priprava (PDF)