7. 6. 2016 Filozofija za otroke, Vaje

Predpostavke in posledice mišljenja

Avtor:
Naslov Predpostavke in posledice mišljenja
Primernost Osnovna šola, 7. razred
Tema / vsebina Pogovor o temah, ki jih odpira drugo poglavje knjige »Harijeva odkritja«
Cilji Skozi to temo se spoznajo s problemom odpora do različnosti, praznoverja, stereotipov, predsodkov, kar naposled pripelje do razumevanja pojma osebnostna identiteta, ki izpeljavo usmeri k samostojnemu razmišljanju in pozitivnemu vrednotenju lastnega utemeljenega mišljenja; spoznajo utemeljevanje kot proces iskanja razlogov, uvidijo, da je racionalna misel takšna, da se jo da utemeljiti, pri čemer se utemeljuje z logičnimi razlogi ali izkustvom; prav tako iz stališč izpeljujejo posledice; začnejo spoznavati značilnosti sklepanj in logične napake pri sklepanju; spoznajo odnose med pojmi;spoznajo sklepanje iz  posameznega na splošno, njegovo utemeljenost in logične napake pri posploševanjih…
Pojmi Mišljenje, raziskovanje, znanost, resnica, logika, argument, vraževernost, stereotipi
Možne medpredmetne povezave Slovenščina, sociologija, zgodovina, fizika, matematika, psihologija, biologija
POVEZAVA Harijeva odkritja – drugo poglavje (PDF)
Harijeva odkritja – priprava (PDF)