7. 6. 2016 Filozofija za otroke, Vaje

Um, človek in kultura

Avtor:
Naslov Um, človek in kultura
Primernost Osnovna šola, 7. razred
Tema / vsebina Pogovor o temah, ki jih odpira tretje poglavje knjige »Harijeva odkritja«
Cilji S pomočjo spoznanj iz predhodnih tem oblikujejo pojem človeka, za katerega sta značilna zmožnost racionalnega mišljenja in kultura, primerjajo različne definicije človeka, njegovega uma; premišljujejo o mišljenju tako, da vključijo vednost predhodnih sklopov; razlikujejo preprosta in sestavljena sklepanja, spoznajo logična pravila za sklepanje; spoznajo pojem kulture in z njo povežejo naslednje: simbol, ceremonija, ritual, navada spoštovanje, večinsko mnenje, dolžnost in pravica, pravila, svoboda…
Pojmi Mišljenje, raziskovanje, znanost, resnica, osebnost, komunikacija
Možne medpredmetne povezave Slovenščina, angleščina, zgodovina, fizika, matematika, psihologija, biologija
POVEZAVA Harijeva odkritja – tretje poglavje (PDF)
Harijeva odkritja – priprava (PDF)